Hoppa till innehåll

Sankt Thomas Skola

Sankt Thomas Skola tar emot elever från förskoleklass, hela vägen upp till årskurs 9, samt i förskoleverksamhet. Därför har vi en unik möjlighet att följa barnen hela vägen i grundskolan och på så sätt säkerställa deras kunskaper. Vi strävar även efter att hålla nere klassernas storlek för att varje barn ska bli sett och kunna utvecklas i sin egen takt, med rätt sorts utmaningar på vägen.

Vi värdesätter en god kommunikation med vårdnadshavarna. En positiv samvaro i klassrummet och på skolan, lägger grunden för att eleverna känner sig trygga och kan fokusera på undervisningen.

I årskurserna F-3 har varje klass en klasslärare som undervisar i de allra flesta ämnen. Ämneslärare kompletterar klassläraren i vissa ämnen som idrott och musik. Klasslärarna för de yngre årskurserna har ett nära samarbete och genomför gemensamma aktiviteter och projekt.

 Från klass 4 introduceras ytterligare några ämneslärare men ansvaret för klassen hålls samman av två mentorer som undervisar i kärnämnena.

Under årskurserna F-6 har klasserna ett huvudklassrum och nästan all undervisning sker i vår vackra klockhus som ligger fint beläget i lummiga Sankt Larsparken. 

Årskurs 7-9 har sina lektioner i nyrenoverade lokaler på Futurum, som finns i en närliggande byggnad i parken. Här har eleverna ämneslärare med behörighet för de högre årskurserna. Ansvaret för elevernas kunskapsutveckling hålls samman av 1-2 mentorer, beroende på klassens storlek.

Skolan har en katolsk inriktning och är öppen för alla elever, oavsett kulturell och religiös bakgrund. Utöver undervisningen, som är icke-konfessionell och följer svensk läroplan (Lgr 22), erbjuder vi samlingar med anknytning till viktiga kristna högtider och olika etiska frågor. Vi arbetar aktivt med värderingar och bemötande och uppmuntrar eleverna till att reflektera och diskutera. Vi vill erbjuda en skolmiljö som präglas av gemenskap, tolerans och studieglädje. Sankt Thomas skola drivs av en ideell stiftelse utan något vinstintresse.

“Vi tycker om Sankt Thomas Skola för vi får jobba i grupper där vi finner inspiration från varandra och utvecklas tillsammans”