Hoppa till innehåll

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Skolinspektionen.se använder både varaktiga och tillfälliga cookies, så kallade sessionscookies.

Vi använder varaktiga cookies för att samla in webbstatistik. Dessa cookies kommer från Skolinspektionen.se och lämnar informationen vidare till Google Analytics.

Om du inte accepterar cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du inte stänger av cookies när du besöker Skolinspektionen.se innebär det att du samtycker till att vi använder cookies.

Integritetspolicy

Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2023-10-22) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Sankt Thomasskola. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av Sankt Thomasskola i skolans verksamhet och genom användning av vår webbsida.

Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Sankt Thomasskola i Lund har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsinspektionen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter.

Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är vårdnadshavare till befintlig elev på vår skola kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
  • Personuppgifter såsom bilder på elever tagna i verksamheten.
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort vid inaktualitet. Viss data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen eller skollagen och kommer därför inte raderas även om elev avslutar sina studier hos oss.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
  • För administration av vår relation med våra elever och vårdnadshavare.
  • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
  • För att ge dig som vårdnadshavare eller möjlig framtida elev/vårdnadshavare information om vår verksamhet.

Personuppgifter i skoladministrationen

Personuppgifter används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering, men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)

Personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om vi använder bilder på elever i marknadsföringssyfte på vår hemsida, görs detta enbart efter vårdnadshavares samtycke. Namn på elever som visas på bilderna skrivs aldrig ut.

När du vill göra en intresseanmälan uppger du dina och ditt barns personuppgifter på vår webbplats. I de fall där du själv uttryckt ett behov av att komma i kontakt med oss kommer personuppgifterna endast användas i syfte att uppfylla respektive ändamål, t.ex. att överföra önskad information via post, telefon, sms eller e-post. Du kan när som helst välja att tacka nej till att ta emot denna typ av information.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på kansli@sanktthomasskola.se