Hoppa till innehåll

Klagomål ger tillfälle att förbättra verksamheten

Huvudmannen har en skyldighet att ta emot och utreda klagomål

Enligt skollagens 4 kap. 8§ skall huvudmannen för förskola/fritids/grundskola ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen. Huvudmannen för vår verksamhet är styrelsen för
Stiftelsen Sankt Thomas skola. Använd gärna blanketten som finns här på sidan. Du kan
skicka ditt klagomål direkt till stiftelsen@sanktthomasskola.se eller lämna det till kansliet
eller rektor som lämnar det vidare till styrelsen.

Tänk på detta innan du skickar in ditt klagomål

Innan du vänder dig till huvudmannen/styrelsen är det bra att tänka på några saker:
● Har du vänt dig till ditt barns pedagoger på förskolan/skolan/fritids och gett dem
möjlighet att hitta en lösning på situationen?
● Har du kontaktat rektor eller biträdande rektor, som leder arbetet och har det
övergripande ansvaret i verksamheten?
● För att vi ska kunna utreda klagomålet och återkomma till dig behöver vi veta vem du
är och vad det gäller. Vi kan därför inte hantera anonyma klagomål.

Detta sker med ditt klagomål

När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt
göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som
har framfört klagomålet. Detta betyder att vi kommer att prata med skolledningen och den
personal som har varit inblandade. Vid klagomål, maila: stiftelsen@sanktthomasskola.se.
Vi återkommer till dig så snart som möjligt.