Hoppa till innehåll

Välkommen till förskolan

Sankt Thomas Förskola består av en avdelning för yngre barn (1-3 år) samt en avdelning för äldre barn (3-5 år). Vi har en förskollärare på varje avdelning samt barnskötare.

Vi strävar efter att hålla nere barngruppernas storlek för att varje barn ska bli sett och kunna utvecklas i
sin takt, med rätt sorts utmaningar på vägen.

Veckan är fylld med härlig lek, sagoläsning, utflykter, spel, bygg och konstruktion, språklekar, målning, rollek mm och såklart utelek i vår fantastiska utemiljö.

Förskola

Vi är en mångkulturell förskola samt skola där alla barn är lika välkomna. Vi vill att varje barn ska känna trygghet att vara sig själv och få öva sig i omtanke om sina medmänniskor och sin omgivning. Genom en god kommunikation med vårdnadshavarna blir hela familjen delaktig i barnets vardag på förskolan. Sankt Thomas skola är en liten skola där barnen kan gå hela vägen från förskolan upp till klass 9. Det skapar en familjär och trygg miljö som är lätt att överblicka.

Vi följer så klart förskolans läroplan (Lpfö 18) samt Skollagen. Förskolan har en katolsk inriktning och det innebär bland annat att vi uppmärksammar kristna högtider och traditioner. Huvudman för verksamheten är en ideell stiftelse som är icke- vinstdrivande.

“Jag får lära mig saker och leka med kompisar.”