Sedan skolan grundades har det funnits en skolpräst.

Skolprästen har tystnadsplikt och erbjuder själavård och samtal både till elever och föräldrar.

Till andra aktiviteter hör mässfirande, samlingar under terminstid och de traditionella avslutningarna kring jul och sommarlov.

Vår skolpräst är p. Johan Lindén OP som hör till dominikanorden och som även är kyrkoherde i Lund. Han nås enklast via mail eller vid brådskande fall på telefon.

SKOLPRÄST

p. Johan Lindén OP
johan.linden@fraterop.se

070-281 40 20