Sedan skolan grundades har det funnits en skolpräst.

Skolprästen har tystnadsplikt och erbjuder själavård och samtal både till elever och föräldrar.

Till andra aktiviteter hör mässfirande, samlingar under terminstid och de traditionella avslutningarna kring jul och sommarlov.

Vår skolpräst är br Pierre-André Mauduit OP som hör till dominikanorden och är studentkaplan i Lund. Han nås enklast via mail eller vid brådskande fall på telefon.

Ordinarie mässtid på skolan: onsdagar kl. 7.45

SKOLPRÄST

Br. Pierre-André Mauduit OP
pam.op@tutanota.com

072-3871197