En vanlig dag på fritids!

Morgonfritids
Fritidspersonal finns på plats från kl 7.30. Innan dess är det kökspersonalen som tar emot barnen i matsalen från kl 7.00. Där serveras frukost mellan kl 7.15-7.45 för de barn som har morgonfritids. Därefter går vi alla ut på skolgården fram tills skolan börjar kl 8.30.

Eftermiddagsfritids
Fritidsverksamheten är uppdelad på tre avdelningar:

  • Ängeln för elever i åk F-1
  • Stallet för elever i åk 2-3
  • Stjärnan för elever i åk 4-5

Barnen på Ängeln samlas på avdelningen kl 14.00 varje dag. Här tar vi upp närvaron och pratar om hur dagen på fritids ser ut. Kl 14.10-14.30 äter vi mellanmål i matsalen, därefter är vi ute på skolgården eller på våra respektive aktiviteter.

Barnen på Stallet träffas på avdelningen kl 14.00. Där tar fritidspersonalen upp närvaron och sedan går vi ut i parken fram till kl 14.30 då det är mellanmål i matsalen. Därefter är det aktiviteter eller utevistelse i parken.

Barnen på Stjärnan samlas på avdelningen efter skoldagen och äter mellanmål kl 15.00. När vi är inomhus finns vi på plan 3 precis bredvid skolledningens rum, annars är vi ute i parken eller på någon av fritidsaktiviteterna.

Varje dag finns det frivilliga aktiviteter för barnen att gå på om de vill. Det kan t ex vara kör, bild, bakning, eller någon sportaktivitet. Vi vill utgå från barnens intressen och önskningar så därför kan aktiviteterna variera från termin till termin.

Kl 16.50 är det sammanslagning för alla avdelningar och det sker inne på Stallet eller ute på skolgården beroende på väder och vind. Fritidspersonalen följer med sin grupp till sammanslagningen. Innan dess, ca kl 16.30, blir det frukt på respektive avdelning. Kl 17:30 stänger fritids för dagen.

Ni hittar telefonnummer till avdelningarna längst ner på hemsidan. Vanliga skoldagar används dessa telefoner endast under eftermiddagens fritidstid.