Mitt i vackra Sankt Lars-parken i Lund ligger vår lilla mysiga förskola för barn mellan 1-5 år. Vår förskola präglas av en hög personaltäthet och små grupper.

Vi är en katolsk förskola och vår verksamhet är öppen för alla. Vi har kristna grundvärderingar och vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela verksamheten.

Ungefär hälften av familjerna på förskolan och i skolan har en katolsk bakgrund, och hälften har det inte. På Sankt Thomas blir det därför en naturlig mångfald av olika kulturer, trosuppfattningar och bakgrunder. Detta ger barnen en trygghet i sin egen identitet och större möjlighet att förstå och acceptera olikheter hos andra. Här får barnen lära sig att vi alla är unika, att det bara finns en av oss och det gör oss alla viktiga och speciella.

Vår förskola är uppdelad i tre olika avdelningar:

  • Krubban för de yngsta barnen som är 1-2 år
  • Lammet för barnen som är 3-4 år
  • Lilla Lammet – vår 5-årsverksamhet

Vi följer läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I vår pedagogik som grundar sig i Marchtalpedagogiken står barnen i centrum. Barnen är välkomna precis så som de är.

En viktig hörnsten i Machtalpedagogiken är ringen – samlingen där vi har våra viktiga värdegrundssamtal och tränas i att lyssna på varandra och våga tala inför andra. Även kyrkoåret vävs in som en naturlig del i vårt arbete.

Vi arbetar ofta tematiskt med barnen, för att skapa en större förståelse för världen omkring oss. I det tematiska arbetssättet ingår flera olika aktiviteter – språklekar, mattelekar, rörelselekar, skapande verksamhet – både ute och inne.

Den nya digitala tekniken hjälper oss att kunna komma närmare andra delar av världen som tidigare kändes alldeles för långt borta för förskolebarnen. Nu kan de med hjälp av den nya tekniken uppleva saker på ett helt nytt sätt än tidigare.

Vi strävar efter ett nära samarbete med hemmet och andra människor som delar barnens kulturella tillhörighet.