Välkommen till Sankt Thomas!

Vi är en av Sveriges tre katolska grundskolor och arbetar med utgångspunkten att det inte finns någon majoritet där minoriteterna ska passa in, utan att skolan utgörs av en mängd minoriteter som ska finna former för att trivas bra ihop och respektera varandra.

Här på vår hemsida hittar ni viktig information och olika blanketter som kan komma till användning.

Vi är en fristående icke-vinstdrivande förskola och skola (F-9) och ligger i den vackra Sankt Lars-parken i Lund. Vi har den enda byggnaden i parken med ett klocktorn så det är lätt att hitta oss!

SENASTE NYTT

Nyheter