Nystart!

Nystart för Sankt Thomas katolska skola

Under första kvartalet i år sökte vi en ny rektor till vår skola. Några annonser publicerades i januari och under februari kom ett ganska stort antal ansökningar in. Processen har resulterat i att från den 1 april blir Anita Jeppsson rektor för vår skola. Anita har arbetat på skolan sedan september och visat stor duglighet först som biträdande rektor och sedan som tjänsteförrättande rektor. Vi hälsar Anita mycket välkommen i sin nya ordinarie befattning.

Med ny rektor är det också naturligt att driva skolans utveckling vidare. Konkurrensen mellan skolor har skärpts på senare år och därför behöver vi se över vår konkurrenskraft. Viktigast i detta är att skapa en så bra skola som möjligt för de elever som redan gå på skolan, vilket kommer att bidra till att vi kan få fler nya elever.

Här ingår även att säkerställa och utveckla vår katolska profil inom ramen för vad skollagen tillåter. Här kan vi säkert lära av de två andra katolska skolorna i Sverige.

Styrelsen avser således att göra en grundlig genomgång av sitt arbete, samverkan med rektor, ekonomi och allt som kan ge en positiv utveckling för vår skola och att rekrytera nya elever.

I detta arbete har ni, personal och föräldrar, mycket att bidra med. Vi planerar ge alla vårdnadshavare och all personal möjlighet att svara på en kort enkät under våren. Det finns också alltid möjlighet att komma i kontakt med styrelsen genom att mejla till:
stiftelsen@sanktthomasskola.se

Mot slutet av april räknar vi med att kunna återkomma i dessa frågor.