Friluftsdag

Friluftsdag 12-06-2023

Plats:                                   Stadsparken, Vita scenen, Lund
Samling klockan:               09:00
Aktiviteter börjar:              09:15
Lunch:                                 11:00- 12:00
Dagen slutar:                     13:30

Toaletter finns vid restaurangen eller på Högevallsbadet.

OBS! Om skollunch önskas istället för egen matsäck bör vårdnadshavare meddela
klassläraren innan den 25 maj.
(Läsk, godis, chips- förbjudet)
Klasslärare äter med sina klasser.

Klockhusets lärare och elever (F-5) går dit och tillbaka till skolan tillsammans. Fritids börjar
som vanligt efter skoltid. Om ni inte ska vara på fritids efter friluftsdagen så meddela
fritidspersonalen så snart som möjligt.

Futurums lärare och elever (åk 6-9) tar sig dit och tillbaka själv. Upprop kommer att ske.
Om man inte vet var Vita Scenen är så kan man gå tillsammans med Klockhuset dit. Prata
med din lärare om att du går med Klockhuset.