Sankt Thomas skola följer beslutet i Lunds kommun angående fortsatt fjärrundervisning efter påsklovet.

Beslutet innebär att årskurs 7-8 har fjärrundervisning enligt följande:

  • Vecka 14: fjärrundervisning för åk 8
  • Vecka 15: fjärrundervisning för åk 7

Vi hoppas att samtliga årskurser 7-9 kan vara tillbaka på skolan igen från och med vecka 16.

Länk till information från Lunds kommun

Som vi skrivit i tidigare informationsbrev så kan rektor undanta elever från fjärrundervisningen om särskilda skäl finns.  Det gäller:

  • elever i behov av särskilt stöd
  • praktiska moment och examinationer som inte kan skjutas upp
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Om du som vårdnadshavare upplever att ditt barn kan omfattas av ovanstående, kan ni kontakta vår specialpedagog Carolina Lewin via mail: carolina.lewin@sanktthomasskola.se
Elevhälsan tillsammans med skolledning kommer sedan att gå igenom anmälda elever och kartlägga behoven angående ev. närundervisning. Elevhälsan kommer därefter att kontakta berörda vårdnadshavare.