16:e Augusti har all verksamhet, så som skola, fritids och förskola, stängt.