Måndagen den 16/8 börjar vi ett nytt läsår 🙂 Här nedan kommer planeringen för de två första dagarna som skiljer sig från det ordinarie schemat. Klass-schemat ligger inne på InfoMentor. Lägg gärna in era fritidstider där redan nu inför skolstarten.

Med tanke på pandemin vill vi helst inte att föräldrar följer med längre in än kapprummet. Undantag görs i vår nya f-klass där en förälder per/elev får följa med in på morgonen första dagen.

Planering:

Måndag 16/8  Skolstart

F-klassen: Elever och vårdnadshavare möts upp kl 08.30 nere vid entrén/fontänen. Klasslärare och resurs håller i hela dagen. Kl. 10.00 går vi till uppropet i aulan. Dagen avslutas kl 14.00.

Åk 1-5 börjar kl 10.00 med en samling i Aulan kl. 10.00, inga föräldrar. Dagen hålls av klasslärarna och slutar kl 14.00 för alla.

Åk 6-9: Samling utanför byggnad 2 kl 10.00. Där möter klasslärarna upp eleverna och en klass går in i taget med sina lärare. Dagen är tillsammans med sin klasslärare och mentor i deras respektive klassrum fram till kl. 14.00.

 

Tisdag 17/8

F-klassen ses vid entrén kl 08.30. Slutar kl 14.00.

Åk 1-9 Aktivitetsdag kl 08.30-14.00. Eleverna går till sina klassrum och möter upp sina lärare för uppstart och information gällande dagen.

Onsdag 18/8

Ordinarie skoldagar och lektioner startar, schema ligger på InfoMentor.

Vänligen Camilla