I år har lärarna utvärderingsdagar här på skolan måndag-torsdag kl. 9.00-16.00. Arbetsveckan avslutas med fest tillsammans på torsdag eftermiddag!