Enkät om särskilt behov av barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu publicerat en föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Erbjudandet om barnomsorg gäller även de barn och elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver ett sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola och fritids.

LÄNK – MSB:s hemsida

PDF – MSB:s föreskrift

Vi har förlängt svarstiden för vår enkät om särskilt behov av barnomsorg på förskola och fritids. Svaren skickas senast tisdagen den 31 mars till följande mailadress:

behov.barnomsorg@sanktthomasskola.se