Den senaste tiden har vi fått frågor om behörighet bland lärare. Vi vill därför, från skolledningens och huvudmannens sida, ge svar på de vanligaste frågorna på detta tema.

PDF
10 frågor och svar om lärarbehörighet