Som vi meddelat tidigare under vårterminen kommer Camilla Blennerup att ta över det formella rektorsansvaret för förskola, skola och fritids från och med den 27 april medan rekryteringen pågår för rektorstjänsten på Sankt Thomas. Mattias Borg vill samtidigt framföra sitt varma tack till både tidigare och nuvarande elever, till vårdnadshavare och personal!

Vänliga hälsningar

Camilla & Mattias