Lärarna har studiedag måndagen 1 mars kl 9.00-16.00. Det innebär att eleverna har ett lite längre lov denna gång!