Hösten 2018 inledde skolan ett utbyte med barn på Haiti

Detta läsår har eleverna i årskurserna 4 och 5 på Sankt Thomas skola påbörjat ett utbyte med en skola på Haiti. De har skickat handskrivna brev och bilder till eleverna i församlingsskolan och även fått tillbaka svar på sina brev. Vi hoppas på att utveckla samarbetet ytterligare bland annat genom att bidra med en insamling till barnen på Haiti. Varje bidrag gör skillnad!

Genom att medvetandegöra elever på skolan om situationen på Haiti för att konkret arbeta med biståndsfrågor och olika aspekter kring demokrati, människors värdighet samt respekt för alla människors lika värde, kan vi skapa en miljö där vi tillsammans lyckas lyfta blicken och få med det globala perspektivet i vårt arbete.

Bakgrund
Vår styrelseordförande Monika Andersson, som även är rektor på S:ta Maria folkhögskola i Malmö, har sedan flera år tillbaka deltagit i ett samarbete med församlingen Notre Dame d`Altagrace i stadsdelen Delmas i Haitis huvudstad Port-au-Prince.

S:ta Maria folkhögskola bidrar bland annat till att ge barnen på skolan ett mål lagad mat per dag. För de allra flesta är detta det enda mål mat de äter på dygnet, vilket också är en förutsättning för att de ska orka klara av sitt skolarbete.

Haiti och framförallt huvudstaden drabbades mycket hårt av en jordbävning 2010, som dödade 250 000 människor och orsakade mycket stor materiell förödelse. Fortfarande idag, 9 år senare, präglar jordbävningen människors medvetande och stadsbilden bär tydliga spår av den totala kollapsen. Som vid allt biståndsarbete har det från början varit fråga om ekonomisk hjälp för människor i en mycket utsatt situation. Utvecklingen går framåt, men behoven är fortsatt enorma.