Fredag den 8:e oktober fick vi och eleverna nöjet att träffa på Pidde P. Pidde P är en del av rörelsesatsningen i skolan. Vi tror på att eleverna mår bättre av att röra på sig, tillsammans med Pidde P dansade vi och eleverna. Nedan finns bilder och kort information om rörelsesatsning i skolan.

 

Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan pågår i hela Sverige. Projektet leds av samordnare i 19 distriktsidrottsförbund, på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Bakgrunden är att alltför många barn och unga i Sverige sitter stilla. Riksidrottsförbundet har fått uppdraget att göra en satsning för mer rörelse i skolan, i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.