I dessa tider med rubriker om pandemin vill vi bara kort berätta om pågående satsningar under våren och inför det nya läsåret efter sommaren.

  • Skolgården har nu fått sina nya gungställningar med de efterlängtade fågelgungorna. Under våren kommer nya lass med sand till klätterställning och sandlåda och om våra planer går i lås så kommer vi lägga nytt, tjockt gräs på skolgården!
  • Vi har varit mycket nöjda med de skåp som köptes in till entréhallen förra läsåret. För att det ska bli lättare att hålla ordning och reda på sina saker kommer vi nu att beställa samma typ av skåp till resten av platserna i klockhusets entré. Vi hoppas att barnen kommer uppskatta mer plats och fack!
  • Det är nu klart att åk 6-9 äntligen kommer att flytta till nya lokaler ännu närmare klockhuset. Inflyttningen genomförs under slutet av sommarlovet, och det kommer att bli ett välbehövligt lyft för elever och personal.