För att öka trafiksäkerheten för barn inne i S:t Lars-parken kommer fastighetsägaren Hemsö att stänga ned bommarna in till “borggården”.

Det innebär att man inte längre kommer att ha möjlighet att köra ända fram till Sankt Thomas skola efter den 30 april.

Se nedanstående pdf från Hemsö för karta som visar olika platser för hämtning och lämning. Kartan visar även de parkeringsplatser som finns närmast att använda.

Karta – pdf