Friskolorna i Lund fick sent igår information från Lunds kommun om nya riktlinjer för fortsatt fjärrundervisning för åk 7-9 efter lovet.  Sankt Thomas skola kommer följa beslutet som fattats med anledning av nya rekommendationer från Smittskydd Skåne rörande covid-19.

Beslutet innebär att samtliga årskurser 7-9 har fjärrundervisning vecka 9. Därefter har en av årskurserna 7-9 undervisning på skolan en vecka var fram till påsklovet.

På Sankt Thomas skola kommer undervisningen genomföras på följande sätt:

  • Vecka 9: fjärrundervisning för åk 7-9
  • Vecka 10: undervisning på skolan för åk 7 – fjärrundervisning för åk 8-9
  • Vecka 11: undervisning på skolan för åk 8 – fjärrundervisning för åk 7 och 9
  • Vecka 12: undervisning på skolan för åk 9 – fjärrundervisning för åk 7-8
  • Vecka 13: påsklov

Länk till information från Lunds kommun

Som vi skrivit i tidigare informationsbrev så kan rektor undanta elever från fjärrundervisningen om särskilda skäl finns.  Det gäller:

  • elever i behov av särskilt stöd
  • praktiska moment och examinationer som inte kan skjutas upp
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Om du som vårdnadshavare upplever att ditt barn kan omfattas av ovanstående, kan ni kontakta vår specialpedagog Carolina Lewin via mail: carolina.lewin@sanktthomasskola.se
Elevhälsan tillsammans med skolledning kommer sedan att gå igenom anmälda elever och kartlägga behoven angående ev. närundervisning. Elevhälsan kommer därefter att kontakta berörda vårdnadshavare.