Som ni känner till så följer Sankt Thomas riktlinjerna för högstadieskolorna i Lunds kommun vilket innebär att eleverna i åk 7-8 just nu har undervisning på distans fram till februarilovet. Målet med åtgärden är att minska den pågående smittspridningen.

Det information vi har för tillfället från personal och familjer på förskola/skola/fritids visar på att vi för närvarande inte är drabbade av den ökade smittspridningen i samhället.

För att vi ska kunna planera och skydda verksamheten på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att vi blir informerade om det finns familjer som på olika sätt är drabbade av covid-19 (elev samt nära anhöriga). Maila i första hand bitr.rektor@sanktthomasskola.se.

Vi hanterar uppgifterna konfidentiellt, men det hjälper oss att ge en klar och tydlig bild i vår kontinuerliga kontakt med Smittskydd, som är de som är ansvariga för smittspårning och som ger oss direktiv om vilka åtgärder vi som skola behöver vidta.

Och vi påminner återigen: Råden från Smittskydd är tydliga – den största smittspridningen sker mellan vuxna, försök därför hålla social distans och tvätta händerna noggrant.

Vi uppskattar verkligen att så många föräldrar visar hänsyn och följer våra riktlinjer att inte gå in i förskolans och skolans lokaler.

Mattias Borg
Rektor

Camilla Blennerup 
Biträdande rektor