Här hittar du blanketter för anmälan och avanmälan för modersmålsundervisningen. Blanketterna lämnas sedan till skolan som i sin tur skickar in dem till Modersmålscentrum i Lund.

PDF
AnmalanModersmalGrundskola

AvanmalanModersmalGrundskola

 

I samband med anmälan intygar vårdnadshavare följande:

  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Minst en av vårdnadshavarna har det aktuella språket som modersmål.