I ny information vänder sig nu Lunds kommun till alla fristående enheter för att nå ut till samtliga vårdnadshavare som har barn i förskola eller grundskola i Lunds kommun. Alla vårdnadshavare ombeds att besvara deras enkät senast den 14 april, se nedanstående pdf:

Information från Lunds kommun – pdf

Av informationen framgår också att Lunds kommun avser att upprätta avtal med fristående enheter för att barn och elever, vid ett beslut av regeringen om att stänga förskolor och skolor, i första hand ska kunna finnas kvar i den kommun eller verksamhet där barnet normalt går.