Att vara tillsammans är viktigt. Att uppleva nya miljöer är berikande. Arbetet i skolan bör jämföras med annan verksamhet i samhället. Skolan är elevernas arbetsplats och ledighet från skolarbetet bör undvikas. I första hand skall skolans ferier och lov utnyttjas.

Skolan förväntar sig att familjen i första hand planerar in fritidsaktiviteter och semesterresor till ordinarie lovdagar.

Ledighet från skoldagen kan dock erhållas om angelägna skäl finns.

  • Ansökan om ledighet görs på särskild blankett. Denna lämnas till klassläraren. Beslut gällande ledighet fattas av rektor.

Tänk på att alltid anhålla om önskad ledighet i god tid, senast två veckor i förväg!

Den undervisning eleven går miste om på grund av ledighet får eleven inhämta på vårdnadshavares ansvar och redovisa på det sätt som undervisande lärare bestämmer.

PDF
Ansökan om ledighet