23/5   kl 16.30 har klass 1 uppvisning där de sjunger Majas alfabets sånger.

30/5    kl 16.45 har F-klass uppvisning där de sjunger Astrid Lindgren sånger.