Julglädje

Det finns flera barn som inte får någon julklapp varje år. Vi på Sankt Thomas ville vara med och sprida julglädje och hjälpa till och göra julen magisk även för de familjer som har det svårt. Inför julen 2018 inbjöds därför alla familjer på Sankt Thomas att skänka julklappar som togs emot av skolprästen p. Johan OP. Som kyrkoherde i Lund förmedlade han sedan dessa till behövande barn inför julafton.