Varje hemkommun har ett särskilt ansvar för att säkerställa omsorgsbehoven för kommunens innevånare. Alla fristående skolor har därför nu blivit ombedda att informera vårdnadshavare att anmäla omsorgsbehov även direkt till sin hemkommun.
Vi på Sankt Thomas kommer fortsätta att erbjuda barnomsorg och har redan genomfört enkäten för huvudmannens del, men behovet ska alltså även anmälas till er hemkommun.

Om det skulle bli så att regeringen går in och meddelar föreskrifter om att förskoleenheter och fritidshem ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå gäller att barnets eller elevens hemkommun ansvarar för att verksamhet anordnas för de barn och elever som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet och för de barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Det åligger i detta fall hemkommunen att informera vårdnadshavarna om att sådan verksamhet finns. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg till hemkommunen.

Som ett förberedande led i detta har Lunds kommun utarbetat en e-tjänst, där vårdnadshavare i kommunen ska gå in och anmäla eventuellt omsorgsbehov för det fall att förskoleenheter, skolor och fritidshem tillfälligt stängs.