Fjärrundervisning på högstadiet en vecka till – successiv återgång till skolan förbereds

Lunds kommun har beslutat att högstadieeleverna i åk 7-9 ska fortsätta med fjärrundervisning även under nästa vecka, dvs 25-29 januari. Under tiden ska planering göras för att successivt kunna återgå till undervisning på plats med start för årskurs 9 den 1 februari. Detta innebär att årskurs 7 och 8 fortsätter med fjärrundervisning veckorna 4-5.

Se länk nedan för mer information.
https://www.lund.se/kommun–politik/samhallsskydd-beredskap/coronavirus-covid-19/nyheter-om-viruset-covid-19/2021/fjarrundervisning-i-hogstadiet-en-vecka-till—successiv-atergang-forbereds/

Rektor kan undanta elever som inte omfattas av fjärrundervisning:

  • elever i behov av särskilt stöd
  • praktiska moment och examinationer som inte kan skjutas upp
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Om du som vårdnadshavare upplever att ditt barn kan omfattas av ovanstående, kan ni kontakta vår specialpedagog Carolina Lewin senast måndagen den 25/1 via mail: carolina.lewin@sanktthomasskola.se
Elevhälsan tillsammans med skolledning kommer sedan att gå igenom anmälda elever och kartlägga behoven angående ev. närundervisning. Elevhälsan kommer därefter att kontakta berörda vårdnadshavare.

Ny personal under vårterminen!

  • Nedzada Omerovic som kommer vara vikarie i åk 2 under Sanjas kommande föräldraledighet har redan börjat hos oss. Det innebär att hon får gott om tid att lära känna barnen så att det ska blir en så bra överlämning som möjligt.
  • Sanna Karlsson kommer att undervisa i Svenska i stället för Emilia Pardon i åk 5, 6, 8, 9. Emilia kommer att sluta hos oss och vi önskar henne all lycka framöver!
  • Kari och Tatiana kommer att ta över klasslärarskapet i åk 8 under vårterminen. Vi har försökt att hitta en lösning där det är lärare som känner eleverna väl.
  • Annika Fremer kommer att undervisa åk 6-8 i Spanska.
  • Peter Ovesson började hos oss förra terminen, men kommer under vårterminen dessutom ta hand om NO-undervisningen i åk 9. Precis som tidigare kommer han även hjälpa till med handledning, betygssättning och viss undervisning i de äldre årskurserna.

Med vänliga hälsningar

Mattias Borg
Rektor

Camilla Blennerup
Bitr. rektor