I år kommer skolavslutningarna för eleverna på Sankt Thomas att bli annorlunda än vanligt på grund av den rådande corona-situationen. För klasserna F-8 innebär det att varje klass har en egen sommaravslutning med sin lärare här på skolan kl 10.00 fredagen den 12 juni.

Avslutningarna genomförs denna gång utan vårdnadshavare, som i stället ombedes vänta i parken utanför skolan om de ska hämta sina barn efteråt. Barnen beräknas vara klara ca kl 11.00.

För eleverna i åk 9 kommer skolavslutningen i stället att äga rum kl 11.30 i S:t Thomas kyrka, Stora Tomegatan 15 i Lund. Även denna avslutning kommer tyvärr att ske utan vårdnadshavare närvarande.

Vi hoppas att både familjer och personal snart kan samlas som vanligt igen för att fira tillsammans som tidigare år!