Sankt Thomas Skola Lund

SE | EN
webmail
Get Adobe Flash player

Välkommen till Sankt Thomas!

Vi är en av Sveriges tre katolska grundskolor och arbetar med utgångspunkten att det inte finns någon majoritet där minoriteterna ska passa in, utan att skolan utgörs av en mängd minoriteter som ska finna former för att trivas bra ihop och respektera varandra.

+

En stor sorg har drabbat vår skola. Angelica och Michelle Ung och deras mamma Susana har ryckts ifrån oss i en trafikolycka i New York.

Vi känner ett stort tomrum efter dem som vi haft så nära kontakt med.

Maria-kapellet i S:t Thomas kyrka i Lund är öppet måndag-söndag kl. 9.00-18.30 för att de som så önskar skall kunna lägga blommor och tända ett ljus. Fram till skolstarten är även skolans kapell öppet måndag-fredag kl. 9.00-15.00. Det är lämpligt att eleverna kommer i sällskap av en förälder.

En krisgrupp för eleverna kommer att finnas till hands i samband med skolstarten och ett särskilt nyhetsbrev kommer att skickas till alla familjer innan skolan börjar.

Begravningen har ägt rum i USA.

En minnesgudstjänst kommer att hållas i S:t Thomas kyrka lördagen den 15 augusti kl. 11.00. Anmälan att delta vid mottagningen efteråt görs så snart som möjligt till Johanssons begravningsbyrå: info@johanssonsbegravningsbyra.se

Vid behov nås skolprästen p Johan Lindén på johan.linden@katolskakyrkan.se.

Nyheter

www.unikum.net