Internationellt sett är katolska skolor ingen ovanlig syn. I Sverige finns det bara tre stycken, varav en här i Lund. Vi erbjuder en unik gemenskap i sin mångfald av barn och vuxna från olika bakgrunder och konfessioner. Alla är välkomna!

På Sankt Thomas grundskola undervisas elever i en skolmiljö som präglas av gemenskap, trygghet och studieglädje.
Som katolsk skola utgår vi från att varje människa är unik och värdefull i gemenskap med andra.

Engagerade lärare står för en professionell och allsidig undervisning som ser den enskilde elevens möjligheter.

Sankt Thomas skola drivs av en ideell stiftelse utan något vinstintresse där eleverna står i centrum.