Internationellt sett är katolska skolor ingen ovanlig syn. I Sverige finns det bara tre stycken, varav en här i Lund. Vi erbjuder en unik gemenskap i sin mångfald av barn och vuxna från olika bakgrunder och konfessioner. Alla är välkomna!

Vi strävar efter att förmedla människans unika värdighet och frihet, hennes kallelse till att utvecklas och söka kunskap, att ta ställning och ta ansvar. Barnen och eleverna får möta olika etiska och existentiella perspektiv, och de uppmuntras att utifrån sitt eget samvete och sina fördjupade ämneskunskaper föra en allt mer nyanserad etisk diskussion.

Vi gör en tydlig skillnad mellan ämnesundervisningen och skolans katolska identitet. Ämnesundervisningen är allsidig, saklig, icke-konfessionell och förankrad i gedigna ämneskunskaper. Den vilar på vetenskaplig grund och utformas utifrån den nationella läroplanen.

Utöver den specifika ämnesundervisningen har vi samlingar med konfessionella inslag som utformas med respekt för barnens och elevernas individuella frihet, ålder och mognad. Alla förutsätts vara med och visa ömsesidig respekt för varandra, men barnen och eleverna kan själva välja om de deltar aktivt vid dessa tillfällen. Vi firar och lyfter fram de stora kristna högtiderna kring advent, jul, fastan och påsk, och vi framhåller på ett grundläggande sätt kristendomen som kulturbärare.