Vi på Sankt Thomas skola kommer följa beslutet i Lunds kommun att gå över till fjärrundervisning för årskurserna 7-9 mellan datumen 11/1-24/1.

Fjärrundervisning innebär att elever och lärare sitter uppkopplade samtidigt via dator och undervisningen pågår enligt schema. Eleverna kommer att bli inbjudna till lektionerna via mail eller Google Classroom.

Övriga årskurser F-6 har sin undervisning på skolan enligt schema.

Under måndagsförmiddagen från kl 8.30 den 11/1 är de elever som är i behov av sin skoldator välkomna till skolan för att hämta den. Lektionerna kommer sedan att dra igång digitalt efter lunch samma dag.

Se länk till Folkhälsomyndigheten för mer information ang de nya rekommendationerna:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/undvik-smittspridning-i-hogstadieskolorna/

Se länk till Lunds kommun: https://www.lund.se/kommun–politik/samhallsskydd-beredskap/coronavirus-covid-19/nyheter-om-viruset-covid-19/2021/fjarrundervisning-for-lunds-hogstadieskolor/