Lunds kommunala grundskolor har idag beslutat om en extra studiedag fredagen den 8 januari och har därmed skjutit upp terminsstarten för eleverna.

Sankt Thomas skola följer detta beslut, även om det är med kort varsel. Bakgrunden är den ökade spridningen av covid-19.

Studiedagen den 8 januari gäller för alla årskurser i grundskolan F-9. Förskola och fritids har öppet för de som behöver barnomsorg denna dag.

Beredskap för fjärrundervisning för årskurs 7-9
Sankt Thomas skola följer Folkhälsomyndighetens, regeringens och Region Skånes rekommendationer, och vi förbereder oss därför för eventuell fjärrundervisning för högstadiet.