Vid händelse av att myndigheterna skulle meddela att alla skolor i Sverige behöver stänga blir det fortsatt en viktig uppgift att erbjuda barnomsorg för vissa yrkesgrupper. Om fallet blir att denna uppgift ska lösas på huvudmannanivå behöver vi inventera hur behovet ser ut hos oss på Sankt Thomas för alla vårdnadshavare som arbetar inom sk samhällsviktiga verksamheter.

De tolv sektorer som regeringen angett är följande: energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar och transporter.

Vi uppmanar därför alla berörda vårdnadshavare att snarast besvara följande enkät:

Inom vilken organisation är du anställd?

Beskriv kortfattat dina samhällsviktiga arbetsuppgifter och ange din yrkestitel.

Har ditt barn behov av barnomsorg inom förskolan eller fritidsverksamheten på grund av ditt samhällsviktiga arbete?

Ange i vilken omfattning ditt barn behöver omsorg.

Ange namn på ditt barn och vilken barngrupp/årskurs det gäller.

OBS förlängd svarsperiod! Svaren skickas senast tisdagen den 31 mars till följande mailadress som upprättats just för detta ändamål:

behov.barnomsorg@sanktthomasskola.se