Vi står nu inför en situation i samhället där vi alla på ett särskilt sätt behöver ta ett gemensamt ansvar för det som vi faktiskt kan påverka och där vi både nu och framöver kommer behöva göra personliga uppoffringar för att konkret hjälpa andra och också ta hand om oss själva.

När vi skriver detta brev gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendation att de svenska grundskolorna ska hållas öppna och att alla elever som är friska ska gå i skolan.

Som ni känner till så ska alla som inte är friska stanna hemma även vid lindriga symtom, och när man är symtomfri så ska man dessutom vara hemma ytterligare två dagar.

Skolan är alltså just nu öppen för alla friska barn, och undervisningen bedrivs enligt schema.

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare frånvaroanmäler era barn. Använd i första hand funktionen i InfoMentor, men ni kan även ringa Marta Adach på kansliet före kl 8.00 på tel 046-32 38 38.

Vi vet att vissa vårdnadshavare har valt att låta barnen vara hemma även om barnen är friska, som en försiktighetsåtgärd. Vi har förståelse för detta, men det är samtidigt viktigt att betona att förskola, skola och fritids i dagsläget är öppna för alla friska barn. Det är ett föräldraansvar om man som vårdnadshavare beslutar att barnen som har skolplikt ska vara hemma även om de inte är sjuka.

Vi arbetar för att inkludera även de elever som är hemma och ändå tillräckligt friska för att följa skolans undervisning. För de friska lärare som är på plats så innebär det att de för närvarande både har hand om undervisning under hela skoldagen för de elever som är i skolan, och att förbereda uppgifter för frånvarande elever. Som ni förstår kan detta innebära en ökad arbetsinsats, och vi vill därför rikta ett extra stort tack till alla pedagoger på skolan som arbetar för att lösa situationen.

Vi följer noga händelseutvecklingen och är beredda att med kort varsel anpassa skolans verksamhet allt eftersom förutsättningarna ändras. Ta gärna del av huvudmannens tidigare uttalande från den 17 mars.

Under påsklovet är förskolan och fritidsverksamheten igång som vanligt!

Varma påskhälsningar

Mattias Borg
Rektor

Camilla Blennerup
Bitr. rektor