Information till vårdnadshavare i förskola och skola
På grund av en ökad smittspridning av corona i Skåne så behöver vi hjälpas åt att förhindra att vi får en smittspridning på förskolan och i skolan. En av åtgärderna är att föräldrar lämnar och hämtar sina barn utomhus eller i kapprummet och inte går in i förskolans och skolans lokaler. Det gäller både under förskoletid, skoltid och fritidstid.

Alla personliga möten och sammankomster sker i största mån utomhus eller digitalt och inga föräldrar besöker matsalen eller andra lokaler mer än nödvändigt.

Förskoleverksamheten
Vad god och håll avstånd vid lämning och hämtning av barn och stanna inte kvar i verksamheten längre än nödvändigt. Ring förskolan om ni har några frågor på 046-39 77 31.

Skola/fritidsverksamhet
Vad god och ring berörd avdelning vid hämtning av elever då verksamhet pågår inomhus – personalen kommer då att skicka ner eleven till er i entrén. Vi ber att ni bekräftar med ett sms eller samtal då ni tagit emot eleven.

Skolelever under skoltid
Kansliet tel. 046-32 38 38

Fritidselever under fritidstid
Fritids Ängel, åk F-1 tel. 0760-034 236
Fritids Stallet, åk 2-3 tel. 0760-034 237
Fritids Stjärnan, åk 4-5 tel. 0760-034 246

Skärpta allmänna råd i Skåne
Alla som vistas i Skåne län uppmanas att undvika kollektivtrafik. Det är de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten och Region Skåne kommit överens om. Råden gäller från och med den 27 oktober till den 17 november, men kan komma att förlängas.

För oss på Sankt Thomas skola innebär detta att vi inte åker på några studiebesök för närvarande, praon på högstadiet är inställd tillsvidare och att resor till/från bad och idrott inte sker via kollektivtrafiken mer än nödvändigt.
För barn i förskolan eller grundskolan gäller särskilda regler. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra. Se länk för mer information.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Tack för er hjälp och ert samarbete att tillsammans hålla covid 19 borta från vår verksamhet på Sankt Thomas skola i så stor mån som möjligt.