Vi har nu fått information om den första familjen på skolan med konstaterad smitta. Vi har haft kontakt med skolläkaren och fått följande förtydligande:

Det som gäller fortsatt från Skolverket är att symtomfria ska gå i skolan, se Skolverkets text nedan. Eftersom den ena familjemedlemmen är testad positiv så anmäls detta till Smittskydd som tar beslut i frågan om vem som ska i karantän. Det innebär att skolan inte tar beslut när det gäller symtomfria elever.

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som snuva, hosta eller feber och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.