Nytt beslut i Lunds kommun

Lunds kommun har beslutat att eleverna i åk 7-8 kommer fortsätta att ha fjärrundervisning fram till den 19 februari, dvs. fram till februarilovet.

Det innebär att åk 9 åter har undervisning på skolan, men att de andra eleverna på högstadiet alltså fortsätter med fjärrundervisning.

Det finns även möjlighet för elever i åk 7-8 att vara på skolan om det finns särskilda skäl för detta. Som vi skrev i förra informationsbrevet till vårdnadshavare så kan rektor undanta elever som inte omfattas av fjärrundervisning:

  • elever i behov av särskilt stöd
  • praktiska moment och examinationer som inte kan skjutas upp
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Om du som vårdnadshavare upplever att ditt barn kan omfattas av ovanstående, kan ni kontakta vår specialpedagog Carolina Lewin senast måndagen den 8/2 via mail: carolina.lewin@sanktthomasskola.se
Elevhälsan tillsammans med skolledning kommer sedan att gå igenom anmälda elever och kartlägga behoven angående ev. närundervisning. Elevhälsan kommer därefter att kontakta berörda vårdnadshavare.