Att komma ihåg de bortglömda

Sedan Sankt Thomas skola flyttade in i lokalerna i S:t Lars-parken 1998 har elever från skolan varje allhelgonahelg i november gått till gravarna på Flackarps kyrkogård i utkanten av södra Lund. På kyrkogården ligger gravarna för patienterna som behandlades för psykisk sjukdom på S:t Lars sjukhus. Kyrkogården användes som begravningsplats 1895-1951. Patienterna begravdes utan namn och gravarna markerades med enkla kors med journalnummer och en beteckning om det var en man eller kvinna.